УГОДА КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ВЕБ-САЙТУ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У тексті цієї Угоди нижчевикладеним термінам надано таке значення:

"Сайт" означає наступний сайт: World Shops, який належить Компанії та знаходиться за таким посиланням: https://world-shops.com.ua.

"Користувач", "Ви", "Ваш", "Вас", "Вами" або будь-які інші схожі похідні (залежно від контексту) означає особу, яка (1) користується Сайтом та/або отримала доступ до його Контенту; і (2) дала свою згоду на дотримання правил користування Сайтом, викладених у тексті цієї Угоди, шляхом використання цього Сайту.

"Компанія", "Ми", "Наш", "Нас", "Нами" або будь-які інші схожі похідні (залежно від контексту) означають наступну особу: WORLD SHOPS, адреса місцезнаходження: Україна, м. Одеса (включно з її філіями та представництвами як на території України, так і за її межами, а також будь-якими іншими особами, створеними внаслідок реорганізації Компанії), що є власником Сайту або ним керує.

"Контент Сайту" означає всі об'єкти, розміщені Компанією та/або третіми особами (з дозволу Компанії) на Сайті, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми, музика, звуки, інформація, сповіщення та будь-які інші об'єкти схожого призначення, їхні добірки або комбінації.

"ПЗ Сайту" означає програмне забезпечення, розроблене Компанією (та/або третіми особами за дорученням Компанії) для Сайту, включно з, але не обмежуючись, усім софтом, скриптиками, кодами (HTML коди), програмами тощо.

"Послуги" означає сукупно Контент сайту та ПЗ сайту.

2. ПРИЄДНАННЯ ДО УГОДИ

2.1 Користувачі використовують Сайт для таких цілей:

купівля товарів онлайн

2.2 Ця Угода користувача (далі "Угода") визначає правила і порядок використання Сайту і Послуг, права та обов'язки Користувачів, а також регулює поведінку Користувачів при отриманні доступу до Сайту і Послуг.

2.3. Користувач приймає умови цієї Угоди за допомогою продовження використання Сайту.

2.4 Ця Угода є обов'язковою для її сторін (тобто для Компанії та Користувача). Відступлення Користувачем своїх прав за цією Угодою можливе тільки після отримання попередньої письмової згоди від Компанії.

3. КОРИСТУВАЧІ САЙТУ

Загальні критерії та вік

3.1 Для використання Сайту Користувачі повинні відповідати таким критеріям (сукупно):

(1) бути не молодшим 16-років; і

(2) не бути обмеженим у праві доступу до Сайту та Послуг на підставі рішення суду, що набрало законної сили, або у випадках, передбачених чинним законодавством або умовами цієї Угоди.

Реєстрація на сайті та створення особистого акаунта

3.2 Використання цього Сайту можливе як Користувачами, які пройшли процедуру безоплатної реєстрації та створили свій особистий обліковий запис (кабінет), так і Користувачами, які відмовилися від такої реєстрації.

3.3 Для реєстрації Користувачеві необхідно надати наступну інформацію про себе:

Реєстрація для приватних осіб:

Прізвище, ім'я, телефон, адреса доставки

Реєстрація для бізнесу:

Повне найменування компанії

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

4.1 Компанії належать всі без винятку права власності, включаючи майнові права інтелектуальної власності, на весь Контент сайту, а також ПЗ сайту. ПЗ сайту і Контент сайту захищені авторським правом у порядку, передбаченому чинним цивільним законодавством України, а також міжнародними договорами і конвенціями в галузі захисту об'єктів інтелектуальної власності.

4.2 Користувачам заборонено копіювати, відтворювати, модифікувати, компілювати, розповсюджувати, відображати в будь-якій формі, публікувати, завантажувати, передавати, продавати або в інший спосіб розповсюджувати чи використовувати Контент сайту та ПЗ сайту, окрім випадків, коли такі дії ПРЯМО дозволені умовами цієї Угоди або чинним законодавством України.

4.3 Ніщо в тексті цієї Угоди не може бути витлумачено як передання Користувачеві будь-яких виключних прав на Контент сайту (повністю або в окремій частині) та/або ПЗ сайту.5. ПОРЯДОК РОБОТИ З САЙТОМ

Правила поведінки на сайті

5.1 Під час використання Сайту Користувач зобов'язується дотримуватися таких правил:

(1) дотримуватися всіх зобов'язань, взятих на себе Користувачем у зв'язку з приєднанням до цієї Угоди; та

(2) надавати достовірні про себе дані під час реєстрації на Сайті та для створення особистого облікового запису (кабінету); та

(3) не видавати себе за будь-яку іншу особу, включно з, але не обмежуючись, не надавати будь-які дані третіх осіб (без отримання від них прямої, попередньої та усвідомленої згоди) для реєстрації на Сайті та/або для створення особистого акаунта (кабінету); та

(4) інформувати Компанію про розкрадання логінів, паролів або будь-яких інших ключів доступу Користувача до особистого облікового запису (кабінету); та

(5) не надавати третім особам доступ до свого облікового запису (кабінету) та/або логіни, паролі або інші ключі доступу; та

(6) не вчиняти будь-які дії (з використанням засобів автоматизації або без таких засобів), спрямовані на збір будь-яких персональних даних інших Користувачів; і

(7) не вживати будь-яких дій і не допомагати третім особам у вчиненні дій, спрямованих на підрив роботи Сайту, включно з тим, що, однак, не обмежуючись, (а) завантажувати віруси або шкідливий код; (б) вчиняти дії, що можуть призвести до вимкнення Сайту, до порушення нормальної роботи Сайту або ПЗ Сайту, або до погіршення зовнішнього вигляду Сайту та/або Контенту Сайту.

(8) не робити будь-які інші дії, які є незаконними, шахрайськими, дискримінаційними або такими, що вводять в оману.

Відгуки про роботу сайту

5.2 Кожен Користувач час від часу має право (але не обов'язок) залишати або надсилати свої ідеї, відгуки, пропозиції або проєкти, спрямовані на поліпшення роботи Сайту або якості Послуг, що надаються. Такі відгуки можуть бути надіслані Користувачем у такий спосіб:

додати відгук на сайті

5.3 У разі направлення такої ідеї, відгуку, пропозиції або проєкту Користувач автоматично надає нам невиняткову, таку, що не вимагає ліцензійних відрахувань, чинну в усьому світі ліцензію з правом передання та видачі субліцензій на зберігання, використання, розповсюдження, зміну, запуск, копіювання, публічне виконання чи показ, переклад Ваших ідей, відгуків, пропозицій чи проєктів, а також створення похідних робіт на їхній основі.

6. РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ НА САЙТІ

Розміщення реклами компанією

6.1 Компанія має право час від часу розміщувати на Сайті будь-які рекламні або маркетингові матеріали.

6.2 Користувач може час від часу отримувати повідомлення від Компанії з певними рекламними або маркетинговими матеріалами. Відправлення Компанією зазначених матеріалів здійснюється тільки за згодою Користувача, вираженою у вигляді оформлення відповідної підписки за допомогою виконання наступних дій:

надання електронної пошти

6.3 Користувач також має право в будь-який момент і без зазначення причини відмовитися від такої безоплатної підписки за допомогою виконання таких дій:

повідомивши адміністрацію зручним способом

Розміщення реклами третіми особами

6.4 Контент сайту може містити посилання на веб-сайти третіх осіб та/або рекламні або маркетингові матеріали про товари/послуги, надані такими третіми особами (далі "Реклама третіх осіб"). КОМПАНІЯ НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (1) ЗА ЗМІСТ РЕКЛАМИ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ЗА НАЯВНІСТЬ, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКУ ПРОСУВНИХ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ, ЩО ПРОСУВАЮТЬСЯ В ТАКІЙ РЕКЛАМІ; і (2) ЗА ЯКІ-ЯКІ-ЯКІ-ЯКІ ЗБИТКИ, ВТРАТИ АБО ЗБІГ, ПОНЕСЕНІ АБО ПРИЧИНЯЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕВІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОЧИТАННЯ НИМ ТАКОЇ РЕКЛАМИ, ВИКОРИСТАННЯ НИМ ПРОПОВОДЯНЬНИХ У РЕКЛАМІ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ.

6.5 У разі переходу на інший сайт через розміщену на Сайті Рекламу третіх осіб, Компанія не може гарантувати, що такий веб-сайт є безпечним для Користувача та/або його комп'ютера. Ні що в тексті цієї Угоди не повинно бути витлумачено як запевнення, заохочення, рекомендація або спонукання Користувача скористатися Рекламою третіх осіб, відвідати будь-які сайти третіх осіб, а також спробувати, придбати, скористатися будь-якими товарами/послугами третіх осіб.

6.6 Питання, пов'язані із захистом персональних даних Користувачів при використанні ними Реклами третіх осіб, регулюються Політикою конфіденційності для сайту.

7. ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ САЙТ

Загальні положення

7.1 Користувачі мають можливість купувати певні товари/послуги на Сайті. Продавцем таких товарів/послуг може виступати як сама Компанія, так і треті особи (партнери, продавці, дистриб'ютори) (надалі "Постачальники") - залежно від того, що зазначено в описі до того чи іншого товару/послуги.

7.2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ КУПІВЛІ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКІВ. Відповідальність за виконання договору купівлі-продажу, укладеного між Користувачем і Постачальником через Сайт на підставі наданої Компанією інформації про товар/послугу або Постачальника, а також за дотримання прав споживачів, порушених унаслідок передання споживачеві товару/послуги неналежної якості та обміну непродовольчого товару належної якості на аналогічний товар, несе Постачальник.

7.3 Компанія не зберігає будь-які дані про Вашу дебетову або кредитну картку, що використовується для оплати.

7.4. КОМПАНІЯ НАДАЄ ЗАМОВЛЕНИЙ ТОВАР/ПОСЛУГУ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ОПЛАТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

7.5 Якщо Компанія не може надати Вам замовлений і оплачений товар/послугу, Компанія зобов'язується негайно провести повернення Вам всієї сплаченої раніше суми в рахунок погашення вартості замовленого товару/послуги (за винятком банківських комісій і витрат, які могли бути нараховані Вашим обслуговуючим банком при оплаті товарів/послуг через Сайт).

7.6 Компанія не гарантує наявність того чи іншого товару/послуги на Сайті.

Способи та терміни доставки

7.7 Компанія надає такі способи доставки замовлених на Сайті товарів/послуг:

самовивіз, доставка Новою Поштою, доставка Укрпоштою

7.8 Користувач має право пред'явити Компанії вимогу про повернення сплачених ним раніше коштів за товар/послугу, якщо такий товар/послугу не було отримано Користувачем в узгоджений строк. У такому разі Компанія зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів здійснити повернення такої суми в повному обсязі.

7.9 Компанія не бере на себе будь-яку відповідальність за помилку в доставці, яка сталася з вини Користувача, який, наприклад, не вказав вірні дані одержувача.

Порядок оплати

7.10 Вартість товару/послуги на Сайті вказується в гривнях. Оплата за товар/послугу також має бути проведена в національній валюті.

7.11 Якщо у Вас немає рахунку в зазначеній валюті, в такому випадку Ви можете скористатися Вашою дебетовою або кредитною карткою, а банк, що обслуговує (власник дебетової або кредитної картки) проведе відповідну конвертацію за обмінним курсом згідно з його внутрішньобанківськими правилами. Компанія не відповідає за обмінний курс, що використовується Вашим обслуговуючим банком при такій конвертації.

7.12. Користувач може провести оплату одним із таких способів:

банківською картою

7.13. Звертаємо увагу, що Компанія може в будь-який момент відмовити в прийомі того чи іншого способу платежу без будь-якого пояснення або повідомлення Користувачів.

7.14. Товар/послуга вважається оплаченим Користувачем у повному обсязі з моменту підтвердження виконання такого платежу банківською установою, що обслуговує дебетову або кредитну картку Користувача, яка була ним використана для оплати на Сайті.

7.15 Звертаємо увагу, що Ваш обслуговуючий банк може проводити на свій власний розсуд додаткові перевірки здійсненої транзакції через наш Сайт, що як наслідок може призвести до затримки оплати замовленого Вами раніше товару/послуги.

7.16 Компанія не бере на себе будь-яку відповідальність за збитки, шкоду, упущену вигоду, втрату ділової репутації, що виникли в Користувача через затримку в оплаті, що, своєю чергою, могло призвести до затримки з нашого боку в наданні Вам певного товару/послуги.

Порядок обміну та повернення товару

7.18. Користувач має право повернути назад або обміняти товар належної якості без зазначення причини протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту здійснення його покупки. У разі повернення товару належної якості Користувачеві повертаються в повному обсязі всі суми, сплачені ним у рахунок погашення вартості такого товару. Для обміну та повернення придбаного товару Користувачеві необхідно виконати такі дії:

подати заявку на сайті компанії

Якості товару, що купується

7.19 Одразу після отримання товару на руки Користувач зобов'язаний перевірити його на наявність можливих дефектів або недоліків, а також на предмет відповідності характеристик товару опису, викладеному на Сайті.

7.20. Користувач має право пред'явити Компанії вимогу про повернення сплачених ним раніше грошових коштів за товар/послугу, якщо такий товар/послуга не відповідають заявленим умовам якості товару або його опису, викладеним на Сайті. У такому разі Компанія зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів здійснити повернення такої суми в повному обсязі.

7.21 Користувач має право пред'явити свої претензії до якості придбаного товару до Компанії або Постачальників (залежно від того, чий товар придбано) протягом встановленого гарантійного терміну/терміну придатності товару.

Акції на сайті

7.22. Час від часу Компанія може розміщувати на Сайті будь-які акційні пропозиції на товари/послуги. Періодичність розміщення таких пропозицій, а також їхні умови визначаються виключно Компанією.

7.23. Користувач обізнаний, що кількість акційних пропозицій на товари/послуги обмежена.

7.24 Компанія не гарантує і не обіцяє Користувачам, що (1) придбання будь-яких акційних товарів/послуг на Сайті є якимось чином вигідним для Користувача та/або третіх осіб; і (2) вартість акційних товарів/послуг має бути в обов'язковому порядку нижчою за їхню звичайну вартість на Сайті або на інших веб-сайтах третіх осіб.

8. ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА САЙТІ

8.1 Доступ до Сайту і до його Послуг не передбачає від Користувачів оформлення будь-якої підписки.9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО САЙТУ

9.1 Користувач має право в будь-який момент припинити використання Сайту за допомогою видалення свого облікового запису:

зайти в особистий кабінет, видалити профіль

9.2 У разі (1) порушення Користувачем умов цієї Угоди; та/або (2) порушення прав інтелектуальної власності Компанії, інших Користувачів або третіх осіб; та/або (3) вчинення дій, що є протизаконними, порушують права й інтереси Компанії, інших Користувачів або третіх осіб або підривають роботу Сайту чи можливість використання Сайту іншими Користувачами; та/або (4) Послуги чи Сайт використовуються Користувачем у спосіб, який може призвести до юридичної відповідальності Компанії в майбутньому; та/або (5) якщо це не є порушенням прав Компанії, інших користувачів або третіх осіб; та/або (4) Послуги або Сайт використовуються Користувачем у спосіб, який може призвести до юридичної відповідальності Компанії в майбутньому; та/або (5) якщо цього не передбачено

9.3 Таке припинення доступу, крім іншого, також має на увазі видалення особистого акаунта Користувача.

9.4 Користувач належним чином обізнаний, що Компанія не бере на себе відповідальність за будь-які збитки, збитки, упущену вигоду, втрату ділової або особистої репутації, заподіяні Користувачеві видаленням або блокуванням облікового запису та/або неможливістю доступу до Сайту та його Послуг.10. ЗАДАТИ ПИТАННЯ

10.1 Якщо у Вас є запитання щодо умов цієї Угоди або порядку/способу їх виконання, Ви можете адресувати нам своє запитання у такий спосіб:

надіслати лист за такою адресою: admin@world-shops.com.ua

10.2 Співробітники та представники Компанії зобов'язуються докласти всіх можливих зусиль для надання відповіді на Ваш запит протягом розумного періоду часу.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ:

(1) ЗА БУДЬ-ЯКУ НЕПРЯМУ, ВИПАДКОВУ, НЕНАВМИСНУ ШКОДУ, ВКЛЮЧНО З УПУЩЕНОЮ ВИГОДОЮ АБО ВТРАЧЕНИМИ ДАНИМИ, ШКОДУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ АБО ДІЛОВІЙ РЕПУТАЦІЇ, СПРИЧИНЕНУ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ПОСЛУГ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКИХ КОРИСТУВАЧ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ ПОПЕРЕДЖАЛА АБО ВКАЗУВАЛА НА МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ; и

(2) ЗА ДІЇ ІНШИХ КОРИСТУВАЧІВ, ЗА РОЗМІЩЕНИЙ КОРИСТУВАЧАМИ КОРИСТУВАЦЬКИЙ КОНТЕНТ, ЗА ТОВАРИ/ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ АБО ІНШИМИ КОРИСТУВАЧАМИ (НАВІТЬ ЯКЩО ДОСТУП ДО НИХ БУЛО НАДАНО ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ), ДО ЯКИХ КОРИСТУВАЧ ОТРИМАВ ДОСТУП; и

(3) у випадках прямо передбачених умовами цієї Угоди або нормою чинного законодавства.

11.2 Наша відповідальність за все що завгодно, пов'язане з використанням Сайту та/або Послуг, обмежується настільки сильно, наскільки це допускається чинним законодавством.

12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1 У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Компанія докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1 Ця Угода набирає чинності з моменту її опублікування на Сайті (за наступним посиланням: world-shops.com.ua/terms-use) і діє протягом невизначеного періоду часу.

13.2 Ми можемо час від часу переглядати, доповнювати або змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни, як правило, не є ретроспективними. КОМПАНІЯ НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ БУДЬ-ЯКИЙ ОБОВ'ЯЗОК ПО ПОВІДОМЛЕННЮ КОРИСТУВАЧІВ ПРО МАЙБУТНІ АБО ЗМІНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ, ТЕКСТУ УГОДИ. За допомогою приєднання до умов цієї Угоди Користувач також бере на себе зобов'язання періодично переглядати умови цієї Угоди на предмет їх зміни або доповнення.

Якщо після проведених змін або доповнень у тексті Угоди Користувач продовжує користуватися Сайтом, це означає, що він ознайомлений зі змінами або доповненнями та їх прийняв у повному обсязі без будь-яких заперечень.

13.3 Якщо інше прямо не зазначено в положеннях цієї Угоди або прямо не випливає з норм чинного законодавства, до умов цього Договору застосовується матеріальне право України.

13.4 Невід'ємною частиною цієї Угоди є Політика конфіденційності для сайту.

13.5 Якщо одна або кілька умов цієї Угоди втратила свою юридичну силу або визнана недійсною відповідно до чинного законодавства, інші умови Угоди не втрачають своєї сили та продовжують діяти так, наче визнана недійсною або такою, що втратила юридичну силу, умова не існувала зовсім.

13.6 Доступ до Сайту та його Послуг надається Користувачеві "як є", Ми не обіцяємо, не гарантуємо, не маємо на увазі, що Послуги та Сайт можуть підходити або не підходити Вашим потребам, цілям, очікуванням, та у зв'язку з чим не гарантуємо будь-якого специфічного результату чи наслідків в результаті використання Вами Сайту та його Послуг.